1. Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Viale Pieraccini 24 Firenze Italy - Phone 05 24, 50139 Firenze
2. King's College Hospital
Denmark Hill , SE5 9R London
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1
Frydereyka Szopena 2, 35-055 Rzeszów
5. Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København (Copenhagen)
6. St. Vincent's University Hospital
Elm Park, Merrion , 4 Dublin
7. Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego
Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
8. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
9. Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Aleja Warszawska 30, 10-082 Olsztyn