Szanowni Państwo,

Zależy nam na tym, aby korzystanie z naszych usług, było dla Państwa bezpieczne i wygodne. Dlatego w stworzonym przez nas zbiorze informacji i zasad, który nazwaliśmy Polityką Prywatności, przedstawiamy jakie dane i w jaki sposób zbieramy je podczas Państwa wizyt w naszym Portalu działającym pod adresem GlobalHealth.com.pl, jak i do czego wykorzystujemy te dane oraz jakie prawa w związku z tym każdemu z Państwa przysługują. Jednocześnie w związku z wysokim standardem usług jakie pragniemy Państwu świadczyć, biorąc pod uwagę normy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu, w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa Danych Osobowych.

I. Informacje ogólne
1. Polityka Prywatności przedstawia w jaki sposób firma GLOBAL HEALTH BARTŁOMIEJ PAWLAK gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu GlobalHealth.com.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO").
3. Polityka Prywatności może w przyszłości ulec zmianie. Modyfikacje mogą wynikać między innymi z zmiany, rozszerzenia lub ograniczenia naszych usług, postępu technologicznego lub zmian standardów i zasad świadczenia usług w Internecie. Za każdym razem, gdy dojdzie do zmian w Polityce Prywatności, informacja o tym fakcie pojawi się na tej podstronie naszego serwisu wraz z nową, aktualną wersją tego dokumentu oraz komunikatem od kiedy zmiana obowiązuje i które zapisy Polityki Prywatności zostały zmodyfikowane.
4. W związku z możliwymi zmianami Polityki Prywatności zalecamy okresowe sprawdzanie tej podstrony naszego serwisu.

II. Administrator danych
1. Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W dalszej części Polityki Prywatności Administrator danych osobowych może być także oznaczony skrótowo jako „Administrator”.
2. Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Pawlak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLOBAL HEALTH Bartłomiej Pawlak, adres działalności: ul. Dobrego Pasterza 21A/36, 31-416 Kraków, Polska.
3. Kontakt z Administratorem we wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem pocztowym: ul. Dobrego Pasterza 21A/36, 31-416 Kraków, Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@globalhealth.com.pl.

III. Dane osobowe i ich zbieranie
1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Taka identyfikacja może nastąpić dzięki temu, że zna się takie informacje o osobie jak na przykład jej imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (przypisany zazwyczaj do danego urządzenia adres IP, identyfikatory plików cookie itp.).
2. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania niektórych usług w oparciu o podanie danych osobowych niezbędnych w celu ich wykonania. Podanie niektórych danych osobowych (takich jak np. imię, nazwisko, adres e-mail) jest niezbędne w celu realizacji usług, takich jak:
a. kontaktowanie się z nami za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dobrego Pasterza 21A/36, 31-416 Kraków, Polska lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@globalhealth.com.pl.
b. kontaktowanie się z placówkami medycznymi prezentowanymi w serwisie GlobalHealth.com.pl za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na poszczególnych podstronach naszego serwisu.
3. Podane przez Państwa dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy tylko do takich celów, o których zostali Państwo poinformowani. Każdy spośród Użytkowników serwisu GlobalHealth.com.pl ma możliwość zdecydowania o tym, jakie dane udostępnia i z jakich danych możemy korzystać.
4. Dane osobowe przetwarzamy i pozyskujemy od Państwa w jeden lub kilka z następujących sposobów:
a. Dane osobowe Użytkowników serwisu GlobalHealth.com.pl zbierane automatycznie poprzez pliki „cookies”. „Cookies” tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stroną z danego urządzenia końcowego (telefonu, komputera, tabletu). Stosowanie plików „cookies” w ramach stron internetowych jest ustaloną praktyką. „Cookie” zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia „cookie”, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową, inne dane. W przypadku plików „cookies” wiele przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje stosowanie plików „cookies”. Ustawienia dotyczące danych informatycznych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą być zmienione w ustawieniach używanej przeglądarki. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku zmiany wspomnianych ustawień, niektóre funkcje serwisu GlobalHealth.com.pl mogą być dla Użytkownika niedostępne.
b. Dane osobowe Użytkowników serwisu GlobalHealth.com.pl przekazane w trakcie wysyłania wiadomości do placówki medycznej zamieszczonej w serwisie GlobalHealth.com.pl poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na wybranej podstronie serwisu globalhealth.com.pl. Dane te są przetwarzane, ale nie archiwizowane przez właściciela serwisu GlobalHealth.com.pl. Dane osobowe i informacje podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym trafiają bezpośrednio do określonej placówki medycznej, której Użytkownik chce zadać pytanie lub przesłać inną wiadomość. Dane osobowe i inne informacje podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym umożliwiają personelowi placówki medycznej skontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym udzieleniu mu odpowiedzi na pytanie lub wiadomość z treści formularza kontaktowego.
c. Dane osobowe Użytkowników serwisu Globalhealth.com.pl przekazane w trakcie wysyłania wiadomości do właściciela serwisu GlobalHealth.com.pl drogą elektroniczną na adres marketing@globalhealth.com.pl lub tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. Dobrego Pasterza 21A/36, 31-416 Kraków, Polska.
d. Dane osobowe Klientów serwisu GlobalHealth.com.pl, czyli placówek medycznych lub specjalistów prezentowanych w serwisie GlobalHealth.com.pl. Dane te są pozyskiwane w trakcie zawarcia umowy pomiędzy Klientem i właścicielem serwisu GlobalHealth.com.pl. Dane części placówek medycznych / specjalistów prezentowanych w serwisie GlobalHealth.com.pl mogą być także pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł informacji, w tym innych stron internetowych – bez zawarcia umowy na stworzenie i ekspozycję „Prezentacji/Wizytówki” Klienta w serwisie GlobalHealth.com.pl.

Zwracamy uwagę na to, że podanie wymaganych danych osobowych, jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne dla celów świadczenia usług. Dane podane w ten sposób będą przez nas przetwarzane po to, abyśmy mogli świadczyć wybraną przez Państwa usługę dostępną w serwisie GlobalHealth.com.pl.

Pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody, zebrane dane będziemy także przetwarzać w celach marketingowych. Oświadczamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług. Jednocześnie podkreślamy fakt, że udzielenie takiej zgody, pozwoli nam na kontakt z Państwem i informowanie o naszych najnowszych usługach, promocjach i wiadomościach za pomocą poczty elektronicznej.

IV. Przetwarzanie danych osobowych – cel i podstawa prawna
1. Przetwarzanie danych osobowych oznacza wykonywanie operacji na danych osobowych. Do takich operacji zalicza się zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
2. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, przetwarzamy je na jednej z następujących podstaw prawnych:
a. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to sytuacji, gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W warunkach serwisu, zgoda, będzie miała najczęściej postać konkretnej klauzuli, z którą każdorazowo powinni Państwo się zapoznać i udzielić zgody przez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do innej formy wyrażenia zgody. W każdym z wyżej wymienionych przypadków zgoda będzie wyrażana dobrowolnie i w sposób wyraźny. W/w zgoda, może zostać wycofana poprzez kontakt z redakcją Serwisu pod adresem marketing@globalhealth.com.pl. W takim przypadku, przy niezaistnieniu innych przesłanek prawnych do przetwarzania danych, dane zostaną usunięte, zaś osoba której dane dotyczą, zostanie o tym poinformowana. W przypadku gdyby dane były przetwarzane na innej podstawie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, zostaną usunięte dane, które nie są dla tej przesłanki niezbędne, a także zostanie on poinformowany, o planowanym czasie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
b. przetwarzanie może być niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to sytuacji, w której dane przetwarzane są w celu realizacji Państwu usług, które świadczymy.
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to sytuacji takich jak na przykład rozpatrywanie Państwa skarg lub reklamacji, archiwizowanie dokumentów;
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – taka podstawa znajduje zastosowanie gdy prowadzimy działalność w zakresie marketingu własnego, gdy prowadzimy statystyki żeby usprawnić działanie naszego serwisu, gdy wykorzystujemy dane internetowe żeby wykrywać nadużycia w sieci telekomunikacyjnej i im zapobiegać, a także dla celów analitycznych. Optymalizowanie naszych usług i ciągłe poprawianie ich jakości wymaga także sporządzania przez nas analiz i raportów, które powstają w ten sposób, że dane Państwa dotyczące kompilowane są z danymi dotyczącymi innych użytkowników naszego serwisu.

V. Odbiorcy danych osobowych
1. W celu zapewnienia odpowiedniej transparentności ochrony danych osobowych, które przetwarzamy, deklarujemy, że nie będą one przekazywane do przetwarzania podmiotom trzecim za wyjątkiem niżej opisanych sytuacji.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą nam usługi takie jak: księgowość, usługi prawnicze, czy informatyczne (prowadzenie witryny). W wymienionych wyżej przypadkach zawieramy odpowiednie umowy, które zabezpieczą Państwa dane osobowe w sposób adekwatny do warunków przetwarzania. Z uwagi na fakt, że podmioty takie mogą się zmieniać i niecelowym jest publikowanie listy w/w podmiotów, w celu informacji o aktualnych podmiotach świadczących nam usługi, prosimy o kontakt na adres: marketing@globalhealth.com.pl.

VI. Czas przechowywania danych
1. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
2. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy w ciągu 90 dni.
3. Dane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu wycofania przez Państwa na to zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody) lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu).
4. Dane przekazywane przez Państwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego przechowujemy w okresie niezbędnym dla celu korespondencji.
5. Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy, przechowujemy je przez czas jej wykonywania, a następnie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

VII. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych
1. Osobom, których dane osobowe przetwarzamy w ramach prowadzenia Serwisu, przysługują następujące prawa:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych, które obejmuje zwłaszcza możliwość uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe przetwarzamy, a jeśli tak to: źródło przekazania nam Państwa danych, oraz cel, podstawę i zakres ich przetwarzania,
b. Prawo sprostowania danych osobowych, ich usunięcia (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania;
c. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw powinien zostać wniesiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@globalhealth.com.pl. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdyby było ono niezbędne do wypełnienia innych obowiązków prawnych Administratora. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany we właściwej formie.
d. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim doszło do jej cofnięcia.
2. Prawa wskazane powyżej mogą być wykonywane przez wysłanie do nas stosownego wniosku na adres e-mail: marketing@globalhealth.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Dobrego Pasterza 21A/36, 31-416 Kraków, Polska.
3. Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy, narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W razie wątpliwości dotyczących zapisów w Polityce Prywatności, zachęcamy do kontaktu pod adresem: marketing@globalhealth.com.pl.
5. Niniejsze zapisy Polityki Prywatności obowiązują od dnia 1 września 2018 r.

EUROPEJSKA INFORMACJA MEDYCZNA. Usługi zdrowotne, specjaliści, firmy i placówki medyczne dostępne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.